Copyright

Alle animaties op deze website zijn gecreëerd door en eigendom van de tekenaar/ontwerper: dhr. M. A. Uittenbroek. Bij hernieuwde en/of bewerkte online en/of offline publicatie van de gedownloade bestanden is voorafgaand schriftelijk toestemming benodigd van de tekenaar. Er is voor de kleurplaten GEEN toestemming benodigd om deze af te drukken, te verveelvoudigen en/of te kopiëren. Dit geldt echter NIET voor andere teksten en animaties op de website van Kleur Je Suf.

 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website: Kleur Je Suf (beheerder van de website: M.A. Uittenbroek). Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De inhoud van de website wordt regelmatig bijgewerkt en geactualiseerd. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

  • Er wordt op geen enkele wijze garantie gegeven over de juistheid, correctheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

  • Er wordt geen garantie gegeven over de veiligheid van onze website en Kleur Je Suf kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

  • Kleur Je Suf is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

  • De verschafte informatie op deze website wordt aangeboden zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Kleur Je Suf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.

  • De website zal naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Kleur Je Suf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging van de website.

  • De gebruiker of opvoeder(s), indien gebruiker minderjarig, is verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

 

 

Privacy
 

Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er bestanden gedownload worden of gegevens gedeeld en/of verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@kleurjesuf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens
Kleur Je Suf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Leeftijd
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Kleur Je Suf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@kleurjesuf.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kleur Je Suf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.